POLICE PUB SCHEME RE-LAUNCHED

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio gyda thrwyddedigion ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys i ail-lansio Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio (BOBB) - cynllun sy’n gwahardd pobl o dafarndai, clybiau a bariau oherwydd ymddygiad gwael. …

24 Mai 2018

Heddlu Dyfed-Powys Police yn ymrwymo i gydraddoldeb rhywiol i gefnogi’r ymgyrch HeForShe byd-eang

Ar ddydd Llun 21 Mai, ymgasglodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Dyfed-Powys, Richard Lewis, ynghyd ag uwch swyddogion o heddluoedd ar draws y DU, yn New Scotland Yard i ymrwymo i weithio tuag at gydraddoldeb rhywiol. Cynhaliwyd y digwyddiad i adeil…

24 Mai 2018

Apêl: Gemwaith gwerth £15,000 yn cael ei ddwyn o dŷ yn y Drenewydd

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i achos o ddwyn gemwaith gwerth tua £15,000 o eiddo yn y Drenewydd. Cafodd pum breichled unigryw, gwerth rhwng £2,500 a £4,000 yr un, ac un pâr o glustdlysau styd diemwnt, gwerth £2,000, eu cymryd rhywbryd rhwng 7.…

24 Mai 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddementia

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn hyrwyddo Ymwybyddiaeth o Ddementia ar draws ardal yr heddlu ac yn annog pob staff i ddod yn Gyfeillion Dementia yn ystod yr Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddementia sy’n digwydd rhwng 21ain – 27ain Mai 2018. Mae ein cymunedau sy’n…

21 Mai 2018

Heddlu Dyfed-Powys yn rhoi giardiau poeri i bob swyddog rheng flaen

O heddiw (Dydd Gwener, Mai 18 2018) bydd swyddogion heddlu rheng flaen ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys yn cael giardiau poeri a brathu fel rhan o’u hoffer. Mae giardiau poeri, sydd wedi eu gwneud o ddeunydd rhwyllog ysgafn a…

18 Mai 2018

Codi’r Faner ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia (IDAHOT) 2018

Codi’r Faner ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia (IDAHOT) 2018 Mae dydd Iau'r 17eg o Fai 2018 yn Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia - IDAHOT. Mae’r diwrnod yn garreg filltir flynyddol sy…

17 Mai 2018

Mae Heddlu Dyfed Powys yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth o Fod yn Fyddar

Mae’r wybodaeth hwn hefyd ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain drwy ddilyn y ddolen: https://dyfed-powys.police.uk/en/british-sign-language/’ Mae Heddlu Dyfed Powys yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth o Fod yn Fyddar 14-20 Mai 2018.  Mae’r wythnos yn cael…

14 Mai 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2018 sy’n digwydd o’r 14eg i’r 20fed o Fai.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl  2018 sy’n digwydd o’r 14eg i’r 20fed o Fai. Y Sefydliad Iechyd Meddwl sy’n noddi’r wythnos, a’u thema eleni yw ‘Straen’. Mae eu hymchwil wedi dangos bod dwy ran o dair ohonom yn c…

14 Mai 2018

Prosiect heddlu ac iechyd, sy’n helpu pobl mewn gwewyr meddwl, yn cael ei estyn.

Daeth Heddlu Dyfed-Powys a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda at ei gilydd yn 2014 mewn cynllun peilot a oedd yn anelu i helpu pobl mewn gwewyr meddwl. Mae’r gwasanaeth brysbennu iechyd meddwl, sy’n gweld personél Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a swy…

14 Mai 2018

Mae Goleudy’n Arwain y Ffordd i Ddioddefwyr a Thystion ar Draws Pedair Sir

Mae gwasanaeth penodedig ar gyfer arwain a chefnogi dioddefwyr a thystion trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol nawr yn cynnig cefnogaeth ychwanegol yn y pedair sir y mae’n eu gwasanaethu. Mae gweithwyr cefnogi rhanbarthol newydd i Goleudy wedi eu l…

11 Mai 2018

Apêl yr ​​heddlu yn dilyn bwrgleriaeth yn Noc Penfro

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth ar ôl i nifer o eitemau gael eu dwyn o leoliad ym Mhennar, Doc Penfro, Sir Benfro, ym mis Chwefror.   Mae’r eitemau a gafodd eu dwyn yn cynnwys:   1)            Generadur pŵer – Honda (mae tanc lliw coch ar y top).…

11 Mai 2018

APÊL AM WYBODAETH YNGHYLCH GWRTHDRAWIAD DIFRIFOL RHWNG TRACTOR A SEICLYDD, SIR BENFRO

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth ynghylch gwrthdrawiad difrifol ar y ffordd rhwng Hundleton ac Angle ddoe (Ebrill 30). Bu gwrthdrawiad rhwng tractor a sieclydd ar y B43200 tua 6.30yh. Cafodd y seiclydd, menyw 44 oed, anafiadau difrifol a…

01 Mai 2018