Carcharu Pedoffilydd o Sir Gâr am Droseddau sy'n Dyddio'n Ôl i'r Chwedegau

Mae pensiynwr o Sir Gâr wedi cael ei garcharu am gyfres o droseddau rhywiol yn erbyn plant sy'n dyddio'n ôl i'r chwedegau.   Heddiw (ddydd Iau, 30 Mai 2019), cafodd David Allen Davies, o Bontyberem, ei ddedfrydu i chwe blynedd a hanner o garchar yn L…

31 Mai 2019

SAFETY CONCERNS SPARK CALL FOR RAVE VIGILANCE FROM POLICE

Mae’r heddlu’n annog aelodau o’r cyhoedd o bob cwr o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro a Phowys i’w helpu i atal rêfs anghyfreithlon rhag cael eu cynnal yn eu cymunedau. Fel rhan o’r ymgyrch, sef #YmgyrchFlamenco, rydyn ni’n gofyn i bobl sy’n…

24 Mai 2019

Ymunwch â ni ar her tîm eithaf - Her WAAT4

Hwn yw pwynt uchaf rhan ddeheuol y DU ac y mae’n le poblogaidd i dreulio bore Sadwrn braf, ond mae llawer mwy i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog na Phen-y-Fan a’r ffyrdd prysur i fyny ato o’r A470. Ar ddydd Sadwrn y 15fed o Fehefin, mae Heddlu Dy…

22 Mai 2019

Beth ydych chi’n ei wybod am y system Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig (ANPR)?

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn lansio arolwg ar-lein ynglŷn â’r defnydd o dechnoleg ANPR ar draws y rhanbarth. Bydd yr arolwg ar gael tan ddydd Sul Mehefin 9 2019, ac mae’n anelu i roi cyfle i gymunedau lleol, yn ogystal â’r rhai sy’n teithio drwy’r rhan…

14 Mai 2019

Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu Gogledd Cymru’n lansio ymgyrch ar y cyd i dargedu beiciau allffordd yng Nghoedwig Dyfi

Mae Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu Gogledd Cymru’n cydweithio er mwyn targedu’r gweithgarwch anghyfreithlon hwn.   Mae’r ddau heddlu’n cynnal mwy o batrolau yng Nghoedwig Dyfi er mwyn targedu’r defnydd anghyfreithlon o feiciau allffordd. Dywedodd yr Ar…

08 Mai 2019

Arolwg rhanbarthol yn gofyn am farn trigolion ar eu profiadau o wasanaethau

Lansiwyd arolwg rhanbarthol gan bartneriaid y sector cyhoeddus i geisio barn gan drigolion ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Fel rhan o’r arolwg rydym yn galw ar bobl i leisio barn ar y profiadau maent yn eu cael – a phrofiadau pobl…

07 Mai 2019

Cerbydau allfordd yn darparu gwell plismona mewn ardaloedd gwledig

Mae ardaloedd arunig ac ardaloedd allffordd ledled Dyfed-Powys yn hygyrch i swyddogion troseddau gwledig, diolch i fflyd o gerbydau 4x4 newydd. Pennwyd cerbyd Ford Ranger yr un i bedwar tîm troseddau gwledig yr heddlu, a fydd yn eu galluogi i gyflawn…

03 Mai 2019

Erlyn Trosedd Masnachu Mewn Plant sy’n gysylltiedig â Llinellau Cyffuriau am y tro cyntaf yng Nghymru

Heddiw (dydd Gwener 3 Mai 2019), dedfrydwyd unigolyn yn ei arddegau o Birmingham a anfonodd plentyn i Lanelli i werthu cyffuriau, yn yr erlyniad cyntaf o’i fath gan Heddlu Dyfed-Powys. Bydd Harrison James Coe, 18 oed o Sutton Coldfield, yn treulio pe…

03 Mai 2019

Cynnal Gweithdy Troseddau Difirfol

Cynhaliwyd gweithdy yn Hwlffordd i helpu i fynd i'r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol, yn ogystal â chynorthwyo gwrthderfysgaeth.   Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Benfro Ddiogelach yn dweud bod y seminar ddydd Mercher wedi trafod…

02 Mai 2019