Apêl ar gyfer David Hugh Jones, unigolyn coll o Dre’r-ddôl

Ar ddydd Sadwrn 16 Mai 2020, bydd hi’n 6 mis ers i David Hugh Jones, 54 oed o Dre’r-ddôl, gael ei weld diwethaf.   Mae TCC yn dangos David yn gadael ei gartref yn Nhre’r-ddôl, rhwng Machynlleth ac Aberystwyth, ychydig cyn hanner dydd ar ddydd Sadwrn…

14 Mai 2020

Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu goroeswyr trais a chamdriniaeth rywiol yn ystod argyfwng Covid-19

Mae'r Heddlu yng Nghymru yn ymrwymedig i weithio gydag asiantaethau partner i ddiogelu'r rheini sydd wedi wynebu trais neu gamdriniaeth rywiol, a dwyn troseddwyr i gyfrif am eu gweithredoedd. Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru Danny R…

12 Mai 2020

Helpwch i ddiogelu safleoedd treftadaeth drwy gadw llygad allan am ddifrod

Anogir pobl sy’n byw gerllaw safleoedd sydd o bwys hanesyddol i gadw llygad allan am ddifrod neu ymddygiad amheus wrth i adroddiadau am droseddau treftadaeth leihau. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi gweld gostyngiad yn nifer yr adroddiadau am droseddau me…

01 Mai 2020