Cadetiaid y Drenewydd i ffwrdd i UDA ar gyfer Academi Heddlu Iau

O Gymru i Washington, ac yn dilyn gorchmynion gan siryf nid sarsiant, mae grŵp o gadetiaid gwirfoddol yr heddlu ar fin cael profiad oes gyda gwasanaeth heddlu Americanaidd. Bydd pedwar o bobl ifanc o gadetiaid y Drenewydd yn hedfan i UDA yr wythnos h…

25 Mehefin 2018

Apêl yr Heddlu yn dilyn byrgleriaeth yn Hwlffordd.

Mae’r Heddlu’n ymchwilio i fyrgleriaeth a ddigwyddodd rywbryd rhwng canol nos ar nos Wener y 24ain o Fai a 9.30yb ar ddydd Sul y 27ain o Fai. Aethpwyd ag offer sain a chroes arian platiog o Eglwys St Martins, Stryd Barn, Hwlffordd.

22 Mehefin 2018

Galw am wyliadwriaeth ynghylch ymgynnull anghyfreithlon

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i ffermwyr a thirfeddianwyr lleol fod yn wyliadwrus dros yr ychydig fisoedd nesaf am arwyddion sy’n rhybuddio fod unrhyw ymgynnull anghyfreithlon yn cael ei drefnu ar gyfer eu tir dros yr haf.   Gall ymgynnull - fel rê…

22 Mehefin 2018

O draddodiad i dechnoleg – y ffyrdd newydd y mae grwpiau Gwarchod Cymdogaeth yn cadw eu cymunedau’n ddiogel

Efallai bod cyfarfodydd misol traddodiadol a grwpiau Facebook yn ymddangos yn wahanol iawn, ond dyma’r dulliau y mae dwy gymuned yn Sir Gaerfyrddin yn eu defnyddio i gadw eu cymdogion yn ddiogel. Fel rhan o Wythnos Gwarchod Cymdogaeth, mae grŵp Glan-…

19 Mehefin 2018

Carchar ar gyfer Dynion a Dargedodd Dynes Oedrannus Mewn Lladrad yng Nghanolbarth Cymru

Mae tri dyn wedi’u dedfrydu i gyfanswm o 20 mlynedd o garchar ar ôl i ddynes 88 oed gael ei churo’n ddidrugaredd yn ei chartref ger y Drenewydd.  Flwyddyn yn ôl (19 Mehefin 2017), ymosodwyd ar Blanche Rowlands a chafodd ei chloi yn ei hystafell wely…

15 Mehefin 2018

Heddluoedd Cymru yn mynd i'r afael â gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau

Lansio ymgyrch atal gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau newydd er mwyn cadw'r ffyrdd ledled Cymru yn ddiogel. Heddiw (14 Mehefin 2018), mae'r pedwar heddlu yng Nghymru yn lansio ymgyrch mis o hyd i leihau nifer y gyrwyr sy'n peryglu eu hunain…

14 Mehefin 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn Recriwtio Saith Prentis

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys saith swydd brentisiaeth. Mae’r swyddi gwag ar agor i bobl ifainc 16 oed a hŷn sy’n byw yng Nghymru ac sydd ddim mewn addysg llawn amser. Mae cyfleoedd ar gael mewn adrannau gwahanol ym Mhencadlys yr Heddlu yn Llangynnwr, C…

13 Mehefin 2018

Gwirfoddolwr o Rydaman yn cefnogi dioddefwyr trosedd ers 267 mlynedd

“Mae pobl yn fy ngadael i mewn i’w bywydau pan maen nhw’n cyrraedd y gwaelod ac yn agor eu calonnau.” Dyma pam y mae Peter Stych o Rydaman wedi rhoi o’i amser i gefnogi dioddefwyr trosedd dros y 26 mlynedd diwethaf. Siaradodd Mr Stych am ei brofiad f…

12 Mehefin 2018

Ymwelydd annibynnol â dalfeydd yn siarad am derfysgoedd a newidiodd ei bywyd

Mae ymwelydd annibynnol â dalfeydd wedi siarad am y ffordd y newidiodd terfysgoedd treisgar Brixton yn 1981 ei golwg ar fywyd. Mae Mandy Walker o Sir Drefaldwyn yn gwirfoddoli i Heddlu Dyfed-Powys fel ymwelydd annibynnol â dalfeydd – rôl hollbwysig a…

12 Mehefin 2018

Forces work together to launch Ceredigion rural crime team

Er y bydd yn wahanol iawn i fywyd ar y bît, mae tîm troseddau gwledig cyntaf Heddlu Dyfed-Powys yn edrych ymlaen at yr her sydd o’u blaenau. Mae’r ffaith eu bod nhw’n dod o gefndir amaethyddol gyda gwybodaeth am y materion a’r pryderon sy’n wynebu’r…

11 Mehefin 2018