Recriwtio’n agor ar gyfer Cwnstabliaeth Wirfoddol Heddlu Dyfed-Powys

Ydych chi wastad wedi breuddwydio am ymuno â’r heddlu, ond bod bywyd wedi eich tywys ar hyd llwybr arall? Neu ydych chi’n ystyried gyrfa fel swyddog heddlu, ond eisiau cael peth profiad yn gyntaf? Ydych? Wel, dyma’ch cyfle. Mae Heddlu Dyfed-Powys yn…

28 Mehefin 2019

Swyddogion Heddlu ym Mhowys yn Mynd i’r Afael â Lladradau Beiciau Cwad

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn cynnal ymgyrch barhaus i fynd i’r afael â lladradau beiciau cwad. Yn ddiweddar, bu cynnydd yn nifer y lladradau beiciau cwad yn ne Powys. Mae saith wedi’u dwyn ers diwedd Ebrill. Mae swyddogion heddlu lleol, timoed…

25 Mehefin 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn dweud diolch mawr i bawb a roddodd eu hamser i gwblhau ein harolwg o’r system Adnabod Rhifau Cerbydau’n Awtomatig (ANPR)

Ym mis Mai lansiodd Heddlu Dyfed-Powys arolwg i gasglu barn y cyhoedd ynghylch defnydd yr Heddlu o’r system Adnabod Rhifau Cerbydau’n Awtomatig (ANPR), a rhedodd hwn tan y 9fed o Fehefin. Ei fwriad oedd rhoi cyfle i gymunedau lleol, yn ogystal â’r rh…

25 Mehefin 2019

Gosod Teledu Cylch Cyfyng mewn dwy dref ym Mhowys yn nodi cwblhau Cam 1 y Prosiect TCC

Mae camerâu teledu cylch cyfyng technoleg uwch wedi eu gosod yn Llandrindod a’r Trallwng ac maent nawr yn fyw ac yn recordio o fewn y trefi hyn ym Mhowys. Gosodwyd y camerâu gan y contractwyr Baydale Control Systems Ltd yn Stryd Middleton, Ffordd Wat…

25 Mehefin 2019

Apêl a chyngor atal trosedd gan Heddlu Dyfed-Powys yn dilyn achosion o ddwyn o faniau

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhybuddio crefftwyr i fod yn fwy gofalus ynghylch diogelwch yn dilyn lladradau o faniau. Cafwyd dwy achos ym Mhenparcau yn Aberystwyth, un achos yn ardal Pencader, un achos yn ardal Llandysul ac un arall yn ardal Llansawel…

12 Mehefin 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal Pencampwriaethau Achub Bywyd yr Heddlu 2019

Dros benwythnos y 7fed - 9fed Mehefin croesawodd Heddlu Dyfed-Powys heddluoedd o ledled y DU i Ddinbych-y-pysgod lle roedd Pencampwriaethau Achub Bywyd yr Heddlu 2019 yn cael eu cynnal. Roedd y gystadleuaeth ar ddydd Sadwrn, a gynhaliwyd yng nghanolf…

12 Mehefin 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys Police yn lansio ymgyrch gwirfoddolwr y mis

I ddathlu gwaith gwirfoddolwyr Heddlu Dyfed-Powys, mae'r heddlu wedi lansio ymgyrch gwirfoddolwr y mis. Bob mis, bydd gwirfoddolwr o ardal wahanol yn rhannu ei stori - gan ddechrau gyda Sioned Davies-Darby, a ddechreuodd wirfoddoli ar ôl marwolaeth e…

05 Mehefin 2019

HEDDLU AR Y FFYRDD YN DERBYN CIT MEDDYGOL I ACHUB BYWYDAU

Mae swyddogion heddlu wedi derbyn cyfarpar sy’n gwella’r siawns y bydd y rheini sy’n cael eu hanafu’n ddifrifol mewn damwain car yn goroesi, fel rhan o ymdrech Heddlu Dyfed-Powys i ostwng nifer y bobl sy’n marw ar y ffyrdd. Mae’r citiau meddygol yn c…

04 Mehefin 2019