Swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn ymgymryd â her Taith Undod Heddluoedd Prydain

Bydd dros 20 beiciwr o Bowys, Sir Benfro a’r Pencadlys, gan gynnwys y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Liane James, yn ymuno â heddluoedd eraill ac yn beicio 200 milltir dros 3 diwrnod er cof am gydweithwyr a gwympodd ac er mwyn codi arian ar gyfer yr elus…

27 Gorffennaf 2017

Ry’n ni’n chwilio am James Corfield

Ry’n ni’n chwilio am James Corfield, 19 oed o Drefaldwyn a welwyd diwethaf yn nhafarn y Ceffyl Gwyn, Llanfair-ym-Muallt, tua hanner nos ddydd Llun 24 Gorffennaf 2017. Fe’i disgrifir fel bachgen 6’ 2” o gorffolaeth fain gyda gwallt brown cwta. Fe’i gw…

26 Gorffennaf 2017

Yr heddlu’n apelio yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd ym Maenorbŷr

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd a ddigwyddodd am oddeutu 12.30 o’r gloch brynhawn heddiw (Dydd Llun 24 Gorffennaf) ar yr A4139 ym Maenorbŷr, Sir Benfro. Roedd car Mercedes gwyn a beic pedal yn gysylltiedig â’…

25 Gorffennaf 2017

Diogelwch yn y Sioe Frenhinol 2017

Unwaith eto, mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn edrych ymlaen at blismona’r Sioe Frenhinol, fel y gwnawn bob blwyddyn. Rydyn ni’n mwynhau perthynas glos â’r trefnwyr a’r tîm diogelwch.  Bydd tactegau arloesol yr heddlu’n ein caniatáu i atal a datry…

19 Gorffennaf 2017

Operation Lion 2017 (1)

Bydd mwy o heddlu yn Ninbych-y-pysgod dros fisoedd yr haf i helpu’r dref i ymdopi â’r nifer fawr o bobl fydd yn dod i fwynhau’r hyn sydd ar gael yno. O dan Ymgyrch Lion, a gynhelir yn Ninbych-y-pysgod o 22 Gorffennaf – 28 Awst 2017, bydd mwy o adnodd…

18 Gorffennaf 2017

Ymgyrch Sceptre – wythnos o weithredu i fynd i’r afael â throseddau cyllyll

‘Meddyliwch cyn gweithredu’ yw neges Heddlu Dyfed-Powys i’r rhai sy’n cario arfau â llafn cyn yr wythnos o weithredu sy’n targedu troseddau cyllyll. Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn ymuno â heddluoedd eraill ar draws y wlad ar gyfer yr Ymgyrch Sceptre nesa…

17 Gorffennaf 2017

Diweddariad am yr aflonyddwch yn Cil-Maen

Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys dal yn Llys Gwilliam, Cil-maen heddiw yn dilyn aflonyddwch a ddigwyddodd neithiwr ac yn ystod oriau mân y bore heddiw. Roedd yr aflonyddwch o ganlyniad i bryderon a bostiwyd ar gyfryngau cymdeithasol yn lleol mewn pe…

12 Gorffennaf 2017

Diwrnod Gwasanaethau Brys yn Rhydaman 16 Gorffenaf 2017

Rydyn ni’n cynnal Diwrnod Gwasanaethau Brys (Diwrnod Agored) ddydd Sul 16 Gorffenaf 2017 rhwng 12 a 3 o’r gloch y prynhawn. Cynhelir y diwrnod, sydd wedi’i drefnu gan Gadetiaid Heddlu Gwirfoddol Rhydaman ac Ymladdwyr Tân Ifainc Rhydaman, yng Ngholeg…

11 Gorffennaf 2017

#JoioHDP yn ddiogel – Byddwch yn ofalus ar ein ffyrdd

Wythnos diwethaf, lansiodd Heddlu Dyfed-Powys ymgyrch i helpu pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, a phobl sy’n ymweld â’r siroedd hynny, i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardaloedd i’w gynnig yn ddiogel dros yr haf.  Mae’r ym…

11 Gorffennaf 2017

Special sergeant dedicates 500 hours to keeping community safe (1)

Mae rhingyll gwirfoddol o Sir Gaerfyrddin wedi rhoi 500 awr o’i amser i gadw’r gymuned yn ddiogel hyd yn hyn eleni, sy’n swm anhygoel. Mae’r Rhingyll Gwirfoddol Aled Thomas wedi rhoi tua 19 awr o’i amser bob wythnos er mwyn patrolio Cross Hands, Llan…

10 Gorffennaf 2017

Yr Heddlu’n Lansio Ymgyrch Diogelwch yr Haf

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio ymgyrch i helpu pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, a phobl sy’n ymweld â’r siroedd hynny, i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardaloedd i’w gynnig yn ddiogel dros yr haf. Mae’r ymgyrch, sydd…

07 Gorffennaf 2017

Police launch Adopt a Post Office scheme (1)

Mae SCCH ym Mhowys yn mabwysiadu Swyddfeydd Post er mwyn cynnig tawelwch meddwl a lledaenu negeseuon atal trosedd mewn lleoliadau allweddol. Ers mis Ebrill 2016, mae cynllun peilot wedi bod yn cael ei gynnal mewn 12 Swyddfa Bost yn y rhanbarth. Mae’r…

07 Gorffennaf 2017

Apêl am dystion yn dilyn difrod i gar yr heddlu

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn digwyddiad a arweiniodd at ddifrodi car heddlu am oddeutu 2.50 o’r gloch fore ddydd Sul (2 Gorffennaf 2017) yn New Street, Tyddewi.  Roedd yn rhaid i ddau swyddog heddlu, a oedd yn ymateb i ddigwyd…

03 Gorffennaf 2017