Angen gwirfoddolwyr i gefnogi tystion a dioddefwyr trosedd

Mae gwasanaeth ar gyfer helpu tystion a dioddefwyr trosedd yn chwilio am wirfoddolwyr. Gwasanaeth a gomisiynir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw Goleudy. Mae’n rhoi’r cymorth sydd angen arnynt i bobl sydd wedi’u heffeithio gan drosedd i ddod d…

23 Awst 2017

Ymunwch â ni yn Heddlu Dyfed-Powys

Ry’n ni’n recriwtio Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH).  Mae dod yn SCCH yn yrfa heriol a buddiol, ond nid swydd gyffredin ydyw. Bydd y swyddogion a benodir yn gweithio’n uniongyrchol â chymunedau ledled Dyfed-Powys ac yn gwneud cyfraniad…

15 Awst 2017

Mae'r heddlu yn cynnig cyngor i ymwelwyr â Gŵyl Jass Aberhonddu i'w helpu i fwynhau’r penwythnos

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynnig cyngor i helpu ymwelwyr â Gŵyl Jass Aberhonddu i fwynhau'r digwyddiad yn ddiogel. Mae ymgyrch haf yr Heddlu o’r enw #EnjoyDPP, yn cynnig cyngor ymarferol i helpu pobl i fwynhau’r trefi, y traethau, y mynyddoedd a’r di…

09 Awst 2017

Mwynhewch yr hyn sydd gan Ddyfed-Powys i’w gynnig yn Ddiogel yn Sioe Sir Benfro

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwahodd ymwelwyr â’r Sioe Sir Benfro i ymweld â’i stondin i ddysgu mwy am sut i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardal i’w gynnig yn ddiogel dros yr haf. Mae’r stondin wedi’i hanelu at ddod â bywyd i ymgyrch haf yr heddlu, sef #Joi…

08 Awst 2017

Ymgyrch Ulysses - mynd i’r afael o ddifrif â thargedu ac amharu ar gyflenwi cyffuriau Dosbarth A yn Nyfed-Powys

Mae Tîm Troseddau Difrifol a Threfnedig Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn cynnal ymchwiliad masnachu cyffuriau hir a thrylwyr. Anelir yr ymgyrch at leihau’r bygythiad a’r niwed difrifol y mae Cyffuriau Dosbarth A yn achosi i unigolion a’n cymunedau’n gy…

04 Awst 2017