Apêl gan yr heddlu yn dilyn byrgleriaethau

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i bedair byrgleriaeth y cawsant adroddiadau amdanynt ddydd Llun 11eg Medi 2017.   Digwyddodd y byrgleriaethau mewn tai yn ardal Capel Hendre ger Rhydaman, yn Nhreletert, yn ardal Mathri ger Hwlffordd ac yn ardal Sa…

15 Medi 2017

Gordon Fleming yn cael ei ddedfrydu i garchar

Ymddangosodd Gordon Fleming, sy’n 66 oed, o flaen Llys y Goron Abertawe heddiw ac fe’i dedfrydwyd i 10 mlynedd yn y carchar. Roedd e wedi ymddangos o flaen Llys yr Ynadon Aberystwyth ar ddydd Mawrth y 25ain o Ebrill a phlediodd yn euog i droseddau rh…

15 Medi 2017

Cadw’n ddiogel yn y Brifysgol

Mae cychwyn yn y brifysgol yn gam enfawr ac yn ddechrau pennod newydd ym mywydau pobl ifanc. Tra bydd y myfyrwyr yn gwirioni ar firi byw’n annibynnol, gwneud ffrindiau newydd a darganfod lle newydd, gall rhieni gartref fod yn poeni am ddiogelwch eu p…

15 Medi 2017

Yr heddlu’n apelio eto ar ôl i ddynes 88 oed ddioddef lladrad yn y Drenewydd

Ar 19 Mehefin 2017, digwyddodd lladrad yn ardal Dolfor, y Drenewydd, Powys, lle’r ymosodwyd ar ddynes 88 oed yn gyson yn ei chartref. Dioddefodd y ddynes anafiadau sylweddol  Yn ystod y lladrad, dygwyd gemwaith sydd heb ddod i’r glawr eto. Mae’r hedd…

01 Medi 2017