Gweithredu gwarantau cyffuriau yn Sir Benfro

Bore Mercher, 11 Medi, cynhaliodd tîm o swyddogion pedair gwarant o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau ym Mhenfro a Doc Penfro. Arestiwyd dyn 35 oed ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau dosbarth A a meddu ar ganabis mewn cyfeiriad yn Noc Penfro. Arest…

12 Medi 2019

Cyfle i Gofrestru Beiciau yn Nimbych-y-Pysgod

Ar ddydd Iau 12 a dydd Gwener 13 Medi, yn y cyfnod yn arwain at Ironman Cymru, bydd Tîm Plismona Bro Dinbych-y-Pysgod yn cynnal digwyddiad ‘Cofrestru Beiciau’ yn yr orsaf heddlu ar Stryd Warren yn Ninbych-y-pysgod. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i a…

09 Medi 2019

Mae Rhingyll Heddlu a drodd yn dechnegydd cynnal a chadw’n dathlu 50 mlynedd o wasanaeth gyda Heddlu Dyfed-Powys – ac mae wedi mwynhau pob un ohonynt

Mae Nigel Scourfield, technegydd cynnal a chadw gyda Heddlu Dyfed-Powys, wedi dathlu carreg filltir eithaf trawiadol – 50 mlynedd o wasanaeth ffyddlon gyda’r heddlu. Ymunodd fel cadét ifanc yng Nghaerfyrddin nôl yn 1969 pan oedd ond yn 16 a hanner ml…

04 Medi 2019

PENNAETH YR HEDDLU’N GALW AM GYLLID TEG AR GYFER IECHYD MEDDWL YNG NGHYMRU

Mae’r arweinydd cenedlaethol ar gyfer iechyd meddwl mewn plismona, y Prif Gwnstabl Mark Collins, yn galw ar y llywodraeth i efelychu Lloegr, o ran y cynnydd mewn arian ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl, yng Nghymru.   Mewn cyfweliad gyda BBC Radio…

02 Medi 2019