15 Tach 2013

Mae dyn 34 oed o Ferthyr Tudful wedi’i arestio ar amheuaeth o ddwyn o gerbydau modur heb ofalydd. 

Daw’r arést yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau o’r fath yn ardal Crucywel ar 7 Hydref 2013.

Mae’r dyn wedi’i ryddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.