03 Maw 2014

Rhywbryd rhwng 7 o’r gloch nos Fercher 26 a 10 o’r gloch fore ddydd Iau 27 Chwefror, mae rhywun neu rywrai wedi torri i mewn i’r cwt lluniaeth yng Nghlwb Pêl Droed y Drenewydd, Parc Latham, y Drenewydd, Powys. 
Mae’r heddlu’n apelio am dystion er mwyn adnabod y bobl sy’n gyfrifol, a dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â PC Karma Evans yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101.