26 Ebr 2017

Seliodd Adran Fforensig yr Heddlu ddedfryd o dair blynedd i Kenneth Crowley am feddu gyda’r bwriad o werthu.

Mae Kenneth Crowley, 23 oed, wedi derbyn dedfryd o dair blynedd am feddu gyda’r bwriad o werthu a byrgleriaeth waethygedig.

Arestiwyd Crowley o Hendy-gwyn ar Daf ar 18 Mawrth 2017 yn ardal Hendy-gwyn ar Daf am ymosodiad direswm cynharach ar yrrwr bws yng Nghaerfyrddin. 

Yn ystod ei arést, dywedodd aelod o’r cyhoedd wrth swyddogion y gellir clywed sŵn tincian o fin cyfagos. Adferwyd ffôn symudol a bag plastig a oedd yn cynnwys 43 lapiad ffoil unigol, a chredid eu bod yn cynnwys heroin. Arestiwyd Crowley eto ar amheuaeth o feddu gyda’r bwriad o werthu.

Yn ystod yr ymchwiliad, daethpwyd o hyd i olion bysedd ar ddau o’r lapiadau a oedd yn cyd-fynd â rhai Crowley. Dangosodd archwiliad o’r ffôn symudol gan Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu’r Heddlu ei fod yn eiddo i Crowley.

O ganlyniad i’r dystiolaeth sylweddol, plediodd Crowley’n euog a chafodd ei ddedfrydu i dair blynedd o garchar yn Llys y Goron Abertawe.