16 Ion 2014

 

Am 7.10 o’r gloch heno, derbyniodd y gwasanaethau brys adroddiadau gan aelodau o’r cyhoedd a oedd yn poeni y gallai awyren a oedd yn hedfan yn isel fod wedi mynd i helynt dros Trefin yn Sir Benfro.

Bu Badau Achub Mewndirol lleol a hofrennydd Chwilio ac Achub yn chwilio’r ardal. Datgelodd ymholiadau fod ymarfer hyfforddiant milwrol yn cael ei gynnal yn yr ardal ar y pryd a bod pob dim yn iawn. Mae’r chwilio nawr wedi cael ei dirwyn i ben."