10 Mai 2016

Mae ditectifs sy’n ymchwilio i lofruddiaeth Preifat Matthew Boyd yn cadarnhau bod ail berson wedi cael ei arestio mewn perthynas â’r drosedd hon, sef dyn 22 oed.

Mae’r person cyntaf, dyn 23 oed, dal yn nalfa’r heddlu.

Mae’r ymchwiliad yn parhau, ac mae heddlu Aberhonddu’n apelio ar unrhyw un a oedd yn ardal Stryd Lion, Sgwâr Bethel, Stryd Tredegar a’r Stryd Fawr rhwng 12.30yb a 1.30yb, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, i gysylltu â nhw’n syth ar 101 gan nodi’r cyfeirnod DP-20160508-024.