04 Chw 2014

Rydym bellach ym Mlwyddyn Canmlwyddiant dechrau'r
Rhyfel Mawr, 1914-18.
Yn rhan o'n teyrnged i gofio am yr Heddweision o'r Heddluoedd a gyfunwyd i ffurfio Heddlu Dyfed Powys a fu farw yn y rhyfel, mae'r Prif Gwnstabl, Simon Prince, yn bwriadu casglu eu henwau o bob rhan o ardal yr Heddlu, a'u harddangos ar un Gofeb ym Mhencadlys yr Heddlu yn Llangynnwr, Caerfyrddin.
Ar hyn o bryd, ymddengys fod yr enwau wedi'u cofnodi ar nifer o gofebion ar draws ardal Heddlu Dyfed Powys a’r cyffuniau.
Os ydych yn gwybod am un o'r cofebion hyn, neu'n gwybod enw unrhyw Heddwas a aberthodd ei fywyd yn y Rhyfel Mawr, neu os ydych yn ddisgynnydd i un o'r Heddweision hynny, a wnewch chi gysylltu â Kevin Smith ar 101