17 Rhag 2013

Ymdriniodd heddlu’r Trallwng â sawl achos o anhrefn yng nghanol tref y Trallwng dros y penwythnos. O ganlyniad i hyn, mae wyth person lleol rhwng 17 a 27 oed wedi’u harestio ar amheuaeth o amryw o droseddau gan gynnwys affräe, ymosod a meddu ar arf bygythiol. Mae ymholiadau’n parhau.