07 Mai 2014

Rhywbryd rhwng 9 o’r gloch nos Fercher 30 Ebrill 2014 a 7 o’r gloch nos Iau 2 Mai 2014, aed ag eitemau, gan gynnwys beic mynydd coch, o garej heb ei ddiogelu yng nghefn eiddo ar Heol Sandy, Llanelli. Hefyd yn ystod yr amserau a’r dyddiadau hynny, aed ag eitemau o ddau garej arall heb eu diogelu yng nghefn eiddo ar Heol Sandy, Llanelli. Yn ystod y ddau ddigwyddiad hyn, dygwyd radio Sony CDX-GT50UI, peiriant llifanu ongl a dril Clarke melyn, glanhawr ager Vax unionsyth, cawell o lager a phâr o drowsus du. Gofynnir i unrhyw dystion neu unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau hyn i gysylltu â swyddogion heddlu yn Llanelli ar 101.
Anogir preswylwyr i wirio diogelwch eu hadeiladau allanol er mwyn sicrhau diogelwch eu heiddo, a sicrhau bod yr eitemau dan glo’n ddiogel.