30 Meh 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i nifer o fyrgleriaethau a ddigwyddodd mewn eiddo ym Mhontrhydfendigaid nos Fawrth 28 Mehefin ac oriau mân y bore ddydd Mercher 29 Mehefin 2016.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Dros Dro Gareth Jones: “Hoffem sicrhau’r gymuned bod ymholiadau mewn perthynas â’r byrgleriaethau hyn yn flaenoriaeth, ac apeliwn ar i unrhyw un sydd wedi gweld unrhyw weithgarwch amheus, neu sydd ag unrhyw wybodaeth, i gysylltu â’r heddlu’n syth drwy alw 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0845 555111. Mae rhywun wedi’i arestio ac rydyn ni’n parhau â’n hymholiadau. Yn y cyfamser, rydyn ni’n annog preswylwyr i fod yn wyliadwrus ac yn effro, a chymryd mesurau diogelwch sylfaenol o ddifrif – sicrhewch fod pob drws, ffenestr a gât allanol wedi’u diogelu.”