04 Gor 2019

Yr wythnos hon, cynhaliodd Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol y Drenewydd daith gyfnewid gyntaf Heddlu Dyfed-Powys wrth i bum Anturiaethwr Americanaidd gael mewnwelediad i blismona Prydeinig. 

Treuliodd y grŵp chwe diwrnod gyda’r heddlu, gan brofi bywyd mewn adrannau heddlu gwahanol, hyfforddi gydag asiantaethau partner, a gweld rhai o olygfeydd Cymru. 

Yr haf diwethaf, treuliodd y cyntaf o gadetiaid yr heddlu i gymryd rhan mewn taith gyfnewid o’r fath – Rebecca Roberts, Ffion Jones, Tomos Chick a Cheyenne Kirby – wythnos ym Maryland, America. Cawsant eu gwthio i’r eithaf wrth iddynt gael eu deffro am 5 o’r gloch y bore a chymryd rhan mewn ymarferion dril a sesiynau ymarfer corff blinderus.   

Yr wythnos hon, daeth pum cadét o grŵp Anturiaethwyr Siryf Sir Calvert yn ôl i Gymru at y cadetiaid hynny. Doedd yr un ohonynt wedi bod i Brydain o’r blaen. 

Dywedodd Suzanne Lloyd, Rhingyll y Drenewydd: “Mae’n dda iawn gennym groesawu’r Anturiaethwyr i Gymru, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at roi croeso cynnes iddynt. 

“Mae cysylltiad wedi’i sefydlu rhwng Heddlu Dyfed-Powys a Sir Calvert, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd hynny’n parhau am flynyddoedd lawer. Mae’n rhoi cyfle gwych i’r ddau grŵp o bobl ifainc ddysgu am blismona mewn gwahanol wledydd, ac mae’n brofiad bythgofiadwy iddynt.” 

Treuliodd yr Anturiaethwyr eu noson gyntaf yn y Coleg Plismona. Cawsant gyflwyniad ar hyfforddiant chwilio gan swyddogion o Ganolfan Chwilio Genedlaethol yr Heddlu, cyn iddynt groesi’r ffin i Gymru.

Pan oeddent ym Mhowys, cafodd yr Anturiaethwyr sesiwn hyfforddi yng Ngorsaf Heddlu’r Drenewydd, a darganfod sut beth ydyw i ymladdwyr tân lywio’u ffordd drwy fannau cyfyng wrth wisgo dillad amddiffynnol ac offer anadlu trwm. Hefyd, cymeron nhw ran mewn hyfforddiant dril, a chawsant gyflwyniadau ar gyfraith Prydain gyda holl Gadetiaid y Drenewydd. 

Er mwyn cael y profiad plismona llawn, gwisgodd yr Anturiaethwyr ddillad ac offer trefn gyhoeddus ar gyfer arddangosiad taser a therfysg ffug. Hefyd, rhoddon nhw eu hunain ar brawf drwy gwblhau asesiadau Heddlu Gwirfoddol. 

Cyn mynd nôl i’r Unol Daleithiau, aeth y grŵp ar daith i Lundain gan ymweld â Phalas Buckingham, Palas Westminster a Sgwâr Trafalgar, a mynd ar y tiwb. 

Mae taith gyfnewid arall wedi’i threfnu ar gyfer 2020.