25 Ebr 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn achos tybiedig o gynnau tân yn fwriadol mewn tŷ yn Erw Las, Llanelli, am oddeutu 1.20 o’r gloch fore ddydd Llun 24 Ebrill 2017. 

Credir bod y tân yn y tŷ wedi’i gynnau’n fwriadol tra bod y deiliaid yn cysgu yn yr eiddo. Ni chafodd neb ei anafu.

 Mae dyn 27 oed wedi’i arestio ar amheuaeth o gynnau tân yn fwriadol gyda’r bwriad o beryglu bywyd. Mae’r dyn hwn dal yn nalfa’r heddlu tra bod ymchwiliadau’n parhau. 

Mae’r heddlu’n awyddus i siarad ag unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai eu helpu â’u hymholiadau; yn arbennig os welsoch chi rywun yn cario tun tanwydd yn yr ardal adeg y tân.

Cysylltwch â Heddlu Llanelli drwy alw 101, neu rhowch wybodaeth i Taclo’r Tacle yn ddienw drwy alw 0800 555 111.