01 Tach 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth am fyrgleriaeth ar Heol Newydd, Cwmllynfell, a ddigwyddodd oddeutu 7.20 o’r gloch nos Lun 30 Hydref 2017.

Mae’r heddlu angen adnabod dau ddyn a gafodd eu haflonyddu wrth chwilio sied. Ymosodwyd ar berchennog y tŷ cyn i’r ddau ddyn redeg i ffwrdd o’r lleoliad. Disgrifir y dynion hyn fel dynion gwyn o gorffolaeth gadarn, tua 17 - 25 oed. Mae’n debygol bod un dyn yn gwisgo esgidiau gwaith ar y pryd.

Mae swyddogion yn arbennig o awyddus i adnabod fan dransit goch math pic-yp a welwyd yn yr ardal ar y pryd.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai adnabod y car hwn, neu’r dynion hyn, i gysylltu â heddlu Rhydaman drwy alw 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod: DPP/0073/30/10/2017/01/C. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys: 07811 311 908. Fel arall, cysylltwch â’r elusen annibynnol Crimestoppers Cymru yn ddienw drwy alw 0800 555111, neu drwy alw heibio i crimestoppers-uk.org.