14 Meh 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion ar ôl i gar gael ei ddwyn o orsaf betrol Texaco ym Mharc Masnach Llwyn Iorwg, Hwlffordd. Dygwyd y car, sef Honda Civic, ychydig ar ôl 5 o’r gloch brynhawn ddydd Sadwrn 10 Mehefin 2017.

Mae gan swyddogion ddiddordeb arbennig mewn siarad â gyrrwr tacsi a gynorthwyodd yr heddlu drwy rwystro allanfa’r car a gafodd ei ddwyn.

Mae dyn 28 oed wedi ei gadw yn y ddalfa mewn cysylltiad â’r digwyddiad, wedi’i gyhuddo â difrod troseddol, lladrad, cymryd cerbyd gwaethygedig, gyrru peryglus, gyrru heb yswiriant, a gyrru pan oedd wedi’i wahardd.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai helpu swyddogion â’u hymchwiliad i hysbysu heddlu Hwlffordd drwy alw 101. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908, gan ddyfynnu Cyf: 287 o 10 Mehefin.