19 Meh 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i wrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol ar ffordd yr A487 ym Mhenparc, Aberteifi, oddeutu hanner dydd ddoe [Dydd Sul 18 Mehefin 2017].

 

Gall yr heddlu gadarnhau mai’r dyn a fu farw yn y gwrthdrawiad yw Karl Kraus, 37 oed o Aberteifi. Mae gwraig Mr Kraus, Suzi Kraus, wedi talu teyrnged iddo ar ran y teulu. Meddai: “Gyda thristwch mawr yr ydym yn cyhoeddi bod Karl wedi marw ddoe. Mae’n gadael ei wraig Suzi, a’i feibion, Ollie a Liam, a’i lys blant Chloe a Kai, ar ôl. Mae’r teulu’n ddiolchgar am eich dymuniadau da, fodd bynnag, byddant yn gwerthfawrogi pe bai eu preifatrwydd yn cael ei barchu yn ystod y cyfnod trist ac anodd hwn.”  

 

Mae swyddogion yn apelio am dystion i’r gwrthdrawiad, a oedd yn ymwneud â beic modur Yamaha dy, yn teithio i gyfeiriad Aberaeron, a char Volkswagen Golf arian, a oedd yn teithio i gyfeiriad Aberteifi.

 

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â swyddogion heddlu Aberteifi 101. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908 gan ddyfynnu Cyf: 179 o 18 Mehefin.