27 Rhag 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i adroddiad o ymosodiad rhywiol difrifol a ddigwyddodd yn Heol Newydd, Begeli, Sir Benfro yn oriau mân y bore yma, Rhagfyr 27, 2018.

Mae’r heddlu nawr yn ceisio adnabod y drwgdybiedig a ddisgrifir fel Dyn gwyn, yn ei 20au cynnar, o gorffolaeth denau gyda gwallt hir ar ei ben ac wedi ei siafio ar yr ochrau. Roedd ganddo sofl trwm brown golau/cochlyd ar ei wyneb. Roedd yn gwisgo cot ddu, debyg i fath Superdry.

Mae swyddogion yn apelio at unrhyw un a oedd yn cerdded ar hyd Heol Newydd rhwng 1yb a 3yb i ddod ymlaen.

Dywedodd Ditectif Arolygydd Elaine Bendle:

"Rydyn ni'n trin hyn yn ddifrifol dros ben. Mae'r dioddefwr yn cael ei gefnogi gan arbenigwyr.

 "Rydym yn gwybod bod llawer o bobl allan yn dathlu diwrnod Gŵyl San Steffan ac yn apelio am unrhyw un oedd yn Heol Newydd rhwng 1yb ac 3yb i siarad â ni.

 "Gall trigolion lleol ddisgwyl gweld mwy o bresenoldeb gan yr heddlu heddiw, wrth i dimau chwilio arbenigol a swyddogion gynnal eu hymchwiliadau o dŷ i dŷ."

Anogir unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â gorsaf heddlu Hwlffordd drwy ffonio 101 gan ddyfynnu’r cyfeirnod DP-20181227-044. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys: 07811 311 908