03 Gor 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn digwyddiad a arweiniodd at ddifrodi car heddlu am oddeutu 2.50 o’r gloch fore ddydd Sul (2 Gorffennaf 2017) yn New Street, Tyddewi.

 Roedd yn rhaid i ddau swyddog heddlu, a oedd yn ymateb i ddigwyddiad trefn cyhoeddus, gael triniaeth yn yr ysbyty am fân anafiadau.

 Mae’r heddlu wedi arestio pum dyn mewn cysylltiad â’r difrod, ac maen nhw’n apelio yn awr ar i’r cyhoedd ddod ymlaen ag unrhyw wybodaeth sydd ganddynt. Mae’r pum dyn lleol wedi’u rhyddhau o’r ddalfa tra bod ymholiadau’r heddlu’n parhau.

 Bydd Tîm Plismona Bro Tyddewi’n cynnal patrolau o gwmpas y dref heddiw (dydd Llun 3 Gorffennaf 2017). Gallwch roi gwybod i swyddogion a SCCH yn uniongyrchol am unrhyw wybodaeth sydd gennych, neu fe allwch alw’r rhif difrys 101. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908.