30 Ion 2018

“Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i wrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol a ddigwyddodd ar y B4302 ger New Inn, Llandeilo, tua 6 o’r gloch neithiwr (29 Ionawr 2018).

Ymddengys bod dynes wedi’i tharo gan gar wrth gerdded ar hyd y ffordd rhwng Llandeilo a Thalyllychau. Rhoddodd y gyrrwr wybod i’r heddlu am y gwrthdrawiad, ond, yn drist, bu farw’r ddynes.

Roedd y car, sef Volkswagen Transporter gwyrdd, yn teithio o Rosmaen tuag at Dalyllychau.

Mae’r heddlu’n apelio am dystion er mwyn deall yr amgylchiadau o gwmpas y digwyddiad. Anogir unrhyw un a welodd y car hwn neu ddynes yn cerdded ar y ffyrdd o gwmpas ardal Llandeilo i alw Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin ar 101, gan ddyfynnu’r cyfeirnod DP-20180129-279. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908.”