22 Ion 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd a achosodd oedi difrifol ar gyfer defnyddwyr y ffyrdd yn ardal Llanbedr Pont Steffan heddiw (dydd Mercher 22 Ionawr). 

“Cawsom ein galw i adroddiad am wrthdrawiad traffig y ffyrdd ychydig cyn 10 o’r gloch fore heddiw,” meddai’r Rhingyll Plismona’r Ffyrdd Shane Davies. “Digwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A482 rhwng Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron.

“Roedd car wedi gadael yr heol ac roedd mewn nant, tua 400 llath o’r ffordd. Caewyd y ffordd a daeth ambiwlans awyr i’r lleoliad. Aed â menyw a oedd wedi’i hanafu i Ysbyty Treforys yn yr ambiwlans awyr. Roedd hi wedi dioddef anafiadau difrifol. Hefyd, roedd yn rhaid adfer cerbyd nwyddau a oedd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad.

“Parhaodd y ffordd ar gau am nifer o oriau, gan achosi problemau teithio ar gyfer gyrwyr yn ardal Llanbedr Pont Steffan. Rydym wedi adnabod sawl tyst sy’n ein helpu â’n hymchwiliad. Os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai fod o gymorth, galwch ni ar 101.”