06 Ion 2014

Mae swyddogion heddlu sy’n ymchwilio i honiad o ymosodiad yn Waun Dew yn troi at y cyhoedd am gymorth i ddod o hyd i’r unigolyn sy’n gyfrifol.  

Ymosodwyd ar ferch yn ei harddegau ger yr hen ysgol wrth iddi gerdded adref ychydig ar ôl hanner nos ar nos Wener 20 Rhagfyr.

Disgrifir yr ymosodwr fel dyn yn ei 30au neu ei 40au a oedd yn gwisgo top â hwd. Mae’r dyn yn foel ac o gorffolaeth fawr.

“Gwyddom fod o leiaf un tyst i’r digwyddiad hwn, a hoffem pe bai’r unigolyn hwnnw’n cysylltu â ni gydag unrhyw wybodaeth sydd ganddynt,” meddai’r Rhingyll Jolene Mann. “Ac os oes gan unrhyw un arall wybodaeth a allai fod o gymorth, gofynnir iddynt gysylltu â ni yng Nghaerfyrddin ar 101.”