25 Ebr 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys  yn ymchwilio ar  ôl ymosodiad ar ddyn 21 oed, mewn lôn gefn rhwng Maes Picton a Ffordd Sycamorwydden, Caerfyrddin.

Digwyddodd yr ymosodiad wrth i’r dyn gerdded adref tua 4:30am Ddydd llun, Ebrill 17. Cafodd y dyn ei gleisio yn ystod yr ymosodiad, drwy gael ei wthio i’r llawr a chael ei ddyrnu a’i gicio drosodd a throsodd. 

Credir bod tri dyn yn ymwneud â’r ymosod a’u bod yn gwisgo tracwisgoedd. Disgrifir un ohonynt fel dyn yn ei ugeiniau a chanddo wallt golau.

Mae’r dioddefwr, sydd yn athro dan hyfforddiant, i ffwrdd o’i waith ar hyn o bryd oherwydd ei anafiadau. Os oes gennych wybodaeth a all helpu’r heddlu gyda’u hymholiadau, gofynnir yn daer i chi ffonio 101, neu adrodd yn ddienw i Crimestoppers ar 0800 555 111.