24 Tach 2017

“Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth yn dilyn tân a ddigwyddodd yn nhwll grisiau bloc o fflatiau yng Nghlos Granby, Llanelli.

 

Digwyddodd y tân am oddeutu 5.15 o’r gloch brynhawn ddydd Iau 23 Tachwedd 2017.

 

Mae swyddogion heddlu’n gweithio gyda swyddogion ymchwilio tân o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a De Cymru i sefydlu achos y tân, sy’n cael ei drin fel tân anesboniadwy ar hyn o bryd.

 

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad i alw’r heddlu ar 101. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908.

 

DIWEDD

24.11.17