17 Tach 2017

Mae heddlu Aberteifi’n apelio am wybodaeth ynghylch gwrthdrawiad traffig y ffyrdd yn ymwneud â dau gar, ar ffordd yr A487 o Aberteifi i Danygroes, tua 5.45 ar ddydd Llun (13 Tachwedd).

Roedd Mitsubishi Shogun gwyn a Fiat Bravo glas/arian yn rhan o’r gwrthdrawiad, ar y ffordd osgoi ger Tesco Aberteifi. Aethpwyd a’r ddau yrrwr i’r ysbyty; mae un wedi ei ryddhau erbyn hyn.

Gofynnir i unrhyw un a oedd yn dyst i’r gwrthdrawiad, neu a oedd yn gyrru ar hyd y ffordd oddeutu’r amser hwn, i gysylltu ag Uned Plismona Ffyrdd Ceredigion drwy ffonio 101. Os ydych yn Fyddar, yn drwm eich clyw, neu os oes gennych nam ar eich lleferydd anfonwch neges destun at y rhif difrys ar 07811 311 908, gan nodi’r Cyfeirnod: 326 o 13 Tachwedd.