13 Chw 2014

Mae swyddogion heddlu yn ymchwilio i ddifrod a achoswyd i ffenestr siop yn Y Porth Bach, Aberystwyth. Digwyddodd y drosedd am oddeutu 11:53 o’r gloch nos Wener 7 Chwefror 2014. Gwelwyd 3 dyn y rhedeg i ffwrdd o’r lleoliad.

Fe’u disgrifir fel dynion gwyn yn eu hugeiniau cynnar/canol. Roeddent i gyd yn gwisgo jîns. Roedd un dyn yn gwisgo crys T gwyn, roedd un yn gwisgo crys T glas golau, ac roedd y trydydd yn gwisgo top golau â seren fawr ar y blaen.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Galland 347 yng ngorsaf heddlu Aberystwyth ar 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 111 555.