14 Mai 2020

Ar ddydd Sadwrn 16 Mai 2020, bydd hi’n 6 mis ers i David Hugh Jones, 54 oed o Dre’r-ddôl, gael ei weld diwethaf.

 

Mae TCC yn dangos David yn gadael ei gartref yn Nhre’r-ddôl, rhwng Machynlleth ac Aberystwyth, ychydig cyn hanner dydd ar ddydd Sadwrn 16 Tachwedd 2019.

 

Dywedodd yr Arolygydd Delme Rees:

 

“Byddai Mr Jones wedi dathlu ei ben-blwydd yn 55 oed ar 12 Ebrill 2020. Yr ydym yn ymwybodol ei fod yn hoffi cerdded ar hyd y llwybrau gwledig o gwmpas ei bentref. Gan weithio gyda phartneriaid, mae ymholiadau a chwiliadau helaeth wedi’u cynnal, a byddwn yn apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai helpu’r ymchwiliad i gysylltu â’r heddlu.”

 

Gellir cysylltu â’r heddlu ar-lein ar: http://bit.ly/DPPReportOnline, drwy anfon e-bost at: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu drwy alw 101. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908