28 Tach 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i chwilio am Gary Shepherd-Mason, a welwyd diwethaf yn gadael ei gartref yn Nheras Russell, Caerfyrddin ar ddydd Iau, Tachwedd 15. Nid yw wedi cysylltu gyda’i ffrindiau na’i deulu ers hynny.

Gwelwyd Gary ar y gyffordd rhwng Teras Waterloo a Heol y Sgubor, Caerfyrddin, am 2yp ar ddydd Gwener, 16 Tachwedd ac roedd yr heddlu wedi gwneud cais am ddarnau ffilm fideo o gamerâu cerbyd gan unrhyw un a oedd yn yr ardal rhwng 1yp a 3yp y diwrnod hwnnw. Roedd yn gwisgo cot a oedd yn gorchuddio’i wddf, yn dal bag plastig clir ac yn ysmygu sigarét.

Mae swyddogion nawr wedi cynyddu eu cais am ddarnau ffilm fideo o gamerâu cerbyd i gynnwys ardal Heol y Bragdy, Heol Rudd, Russell Terrace a Hafod Elfed ar gyfer yr un amser y diwrnod hwnnw.

Mae Mr Shepherd-Mason yn ddyn 6 throedfedd ac 1 modfedd o daldra, yn denau, gyda gwallt brown y mae’n ei wisgo wedi ei glymu’n ôl mewn cynffon ceffyl.

Mae ganddo datŵ o gi tarw ar un fraich a thatŵ SAS ar y llall. Y mae fel arfer ganddo fonion blew ar ei wyneb a styden aur yn ei glust dde.

Y mae o bosibl yn gwisgo siaced fomio ddu, top hwdi glas a jîns glas, ac y mae’n debygol o fod yn gwisgo het.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynghylch lleoliad Mr Shepherd-Mason i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys drwy ffonio 101. Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw, neu os oes gennych nam ar eich lleferydd anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908. Nodwch y cyfeirnod: 92 o Dachwedd 16.