28 Ebr 2014

Apêl bellach mewn perthynas â gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol ar ffordd Felindre Farchog i Aberteifi 18.04.14

Mae’r heddlu’n parhau i ymchwilio i wrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol a ddigwyddodd ar ffordd yr A487 o Felindre Farchog i Aberteifi brynhawn ddydd Gwener 18 Ebrill.

Roedd dau gerbyd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad, sef lori a beic modur. Yn drist, bu farw’r beiciwr modur yn y fan a’r lle.

Gofynnir i unrhyw un a oedd yn teithio ar hyd y ffordd hon rhwng 12.45 a 1.30 o’r gloch y prynhawn hwnnw, neu unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, i gysylltu â PC 1166 Phillips yng ngorsaf heddlu Aberteifi ar 101.

Mae’r heddlu’n arbennig o awyddus i siarad â gyrrwr beic modur math Harley Davidson lliw du. Credir ei fod yn teithio i’r un cyfeiriad ychydig o flaen y beiciwr modur a fu farw, ac mae’n bosibl ei fod yn dyst.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Phillips 1166 yng ngorsaf heddlu Aberteifi ar 101.