27 Chw 2014


Digwyddodd byrgleriaeth ar Walters Road, Llanelli rhywbryd rhwng 02.50-02.55awr ddydd Sul 16 Chwefror 2014. Dygwyd pwrs menyw o’r eiddo.
Os oes gan unrhyw un wybodaeth ynglŷn â’r uchod, neu wedi gweld unigolion amheus yn yr ardal cyn neu ar ôl amser y drosedd, fe’u hanogir i gysylltu â PC 576 ar Ffôn: 101