20 Ebr 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio dwyn dros werth £2000 o ddillad rygbi, yn dilyn achos o ddwyn o siop yn Yr Arcêd, Stryd y Coleg, Rhydaman.

Digwyddodd y lladrad rywbryd rhwng 9:30yh a 9:50yh Ddydd Mawrth, 28 Chwefror 2017.

Cafwyd nifer o eitemau o ddillad wedi brandio eu dwyn, gan gynnwys ‘blazers’/siacedi smart, crysau, siwmperi a chrysau rygbi. Gofynnir i unrhywun a gaiff gynnig dillad brand ‘Ruckfield’ neu ‘Eden Park’ i’w adrodd i’r heddlu.

Mae’r heddlu erbyn hyn yn awyddus i siarad â’r ddau ddyn sydd yn ymddangos yn y lluniau CCTV a all fod â gwybodaeth a all eu helpu gyda’u hymholiadau. Anogir unrhywun sydd yn adnabod un o’r dynion, neu sydd yn credu mai nhw sydd yn y llun i gysylltu â Chwnstabl 1144 Golding yng Ngorsaf Rhydaman drwy alw 101.