09 Meh 2017

Yn dilyn ymlaen o’r digwyddiad ar 6 Mai 2017, lle gwelwyd dyn anhysbys yn y dŵr oddi ar Benmaendewi yn Sir Benfro, mae Heddlu Dyfed-Powys yn credu yn awr mai Bernard Hoepffner, preswylydd Dieulefit yn Ne Ffrainc, yw’r dyn hwn.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth mewn perthynas â symudiadau Mr Hoepffner, gofynnir iddynt gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys drwy alw 101.