15 Medi 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i bedair byrgleriaeth y cawsant adroddiadau amdanynt ddydd Llun 11eg Medi 2017.

 

Digwyddodd y byrgleriaethau mewn tai yn ardal Capel Hendre ger Rhydaman, yn Nhreletert, yn ardal Mathri ger Hwlffordd ac yn ardal Sanclêr yn Sir Gâr.

Cafodd nifer o eitemau eu dwyn o’r tai, gan gynnwys gemwaith oedd â gwerth sentimental a dyfeisiadau symudol.

Mae ymchwiliadau fforensig yn cael eu cynnal yn y troseddfannau ar hyn o bryd. Cynhelir hefyd ymholiadau o dŷ i dŷ ac wrth ddefnyddio camerâu cylch cyfyng.

Mae’r heddlu yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus yn yr ardaloedd ar yr adegau y cyflawnwyd y troseddau i gysylltu â nhw. Mae’r heddlu hefyd am glywed gan unrhyw breswylwyr o fewn yr ardaloedd sydd wedi cael pobl yn dod atynt i ofyn a oes ganddynt gemwaith i’w werthu. 

Cafwyd disgrifiad o gerbyd Mini sport gwyn/lliw arian gyda tho tywyll. Credir bod y cerbyd o bosib yn gysylltiedig â’r byrgleriaethau. (Gweler y llun sydd ynghlwm)

Dywedodd y Dirprwy Uwcharolygydd Dros Dro Anthony Evans, sy’n arwain yr ymchwiliad,

“Rydym yn credu bod y byrgleriaethau hyn i gyd wedi digwydd ar brynhawn dydd Llun ac mae’n bosib bod cysylltiad rhyngddynt. Mae gan lawer o’r gemwaith werth sentimental ac felly mae eu dwyn wedi achosi cryn bryder i’r dioddefwyr.

“Hoffwn sicrhau ein cymunedau y gwneir pob ymdrech i ddod o hyd i’r unigolion dan sylw”.   

"Apeliaf at unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai helpu gyda’r ymchwiliad i gysylltu â’r Heddlu."

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a all helpu gyda’r ymchwiliad i gysylltu â’r heddlu drwy ffonio 101. Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw neu os oes gennych nam ar y lleferydd, gallwch anfon neges destun at y rhif difrys: 07811 311 908.

Fel arall, cysylltwch â’r elusen annibynnol, Crimestoppers, yn ddienw drwy ffonio 0800 555111, neu ewch at crimestoppers-uk.org.

Diwedd

15.09.17