01 Medi 2014

Mae’r heddlu’n apelio am dystion neu wybodaeth i ladrad beic cwad Honda coch a generadur Kipor 2700kw petrol melyn o ddigwyddiad rasio motocross.

Rownd Pencampwriaeth BSMA oedd y digwyddiad, a oedd yn cael ei gynnal gan Glwb Rasio Motocross Ieuenctid Rhaeadr ar Fferm Neuadd, Penybont, gyda chaniatâd y ffermwr. 

Roedd yr eitemau a gafodd eu dwyn yn eiddo i berchnogion y digwyddiad a oedd yn aros ar y safle.

Cawsant eu dwyn o’r ardal wersylla rhywbryd rhwng hanner nos ar nos Wener 22 Awst a 7 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 23 Awst 2014.

Os welsoch chi’r drosedd hon yn cael ei chyflawni, neu os oes gennych wybodaeth a allai adnabod y rhai sy’n gyfrifol, fe’ch anogir i gysylltu â PC Edith Thomas yng Ngorsaf Heddlu Llandrindod ar 101 neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.