05 Awst 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol a ddigwyddodd tua 5.50 o’r gloch nos Sadwrn 3 Awst ar yr A458 ger y fynedfa i Glwb Golff y Trallwng ym Mhowys.

Roedd car Toyota Landcrusier coch a beic modur Suzuki arian yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad.

Yn drist, dioddefodd y beiciwr modur anafiadau angheuol, a bu farw yn lleoliad y gwrthdrawiad.

Oes oeddech chi’n teithio ar hyd y ffordd hon adeg y gwrthdrawiad ac mae gennych ffilm camera cerbyd, neu os welsoch chi’r gwrthdrawiad neu’r cerbydau a oedd yn gysylltiedig ag ef yn teithio ar hyd y ffordd, galwch yr Uned Ymchwilio i Wrthdrawiadau Difrifol ar 101 gan ddyfynnu 298 3 Awst os gwelwch chi’n dda.
DIWEDD