08 Awst 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i honiad o ymosodiad a ddigwyddodd yng Nghastell Penfro tua 9.30 o’r gloch nos Wener 21 Mehefin 2019.

Aed ag un dyn i’r ysbyty am driniaeth. Mae’r dyn hwn wedi’i ryddhau o’r ysbyty erbyn hyn.

Dymuna swyddogion siarad â’r dyn yn y ddelwedd TCC oherwydd fe allai fod â gwybodaeth a allai helpu’r ymchwiliad.

Os mai chi yw’r dyn hwn, neu os ydych chi’n ei adnabod, hoffai’r heddlu glywed gennych.

Gofynnir i unrhyw un a welodd y digwyddiad hwn, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai helpu’r ymchwiliad, i gysylltu â’r heddlu ar 101, neu elusen Crimestoppers Cymru yn ddienw ar 0800 555 111.