08 Awst 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i honiad o ymosodiad a ddigwyddodd yn Ninbych-y-pysgod yn ystod oriau mân y bore ddydd Sadwrn 3 Awst 2019.

Anafwyd dau ddyn yng nghyffiniau Augustus Place ac aethpwyd â nhw i’r ysbyty.

Gofynnir i unrhyw un a welodd y digwyddiad, neu a welodd unrhyw fath o weithgarwch amheus yn ardal Park Road/Augustus Place, Dinbych-y-pysgod, gysylltu â’r heddlu gan ddyfynnu cyfeirnod DPP/0946/03/08/2019/02/C.

Yn ogystal, mae gan yr heddlu ddiddordeb mewn clywed gan unrhyw un a allai fod â ffilm teledu cylch cyfyng o’r ardaloedd hyn, neu ardaloedd sy’n arwain atynt.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth roi gwybod i Heddlu Dyfed-Powys ar-lein ar https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/cysylltwch-a-ni/riportiwch-ar-lein/, drwy e-bost ar contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu drwy alw 101. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys, sef 07811 311 908.