05 Awst 2019

Mae swyddogion heddlu yn y Drenewydd yn apelio am dystion yn dilyn ymosodiad difrifol a ddigwyddodd nos Wener 2 Awst 2019 rhwng 8.30 a 8.45 o’r gloch ar hyd y llwybr troed sy’n cysylltu’r maes parcio oddi ar Stryd y Bont Fer â’r llwybr afon uchaf (gyferbyn â’r toiledau cyhoeddus).

Cafodd dyn 54 oed, a oedd yng nghwmni dwy ddynes a chi, ei anafu a bu’n rhaid iddo fynd i’r ysbyty am driniaeth.

Arestiwyd dau fachgen 17 oed a bachgen 16 oed ar amheuaeth o ymosod. Maen nhw wedi’u rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai fod o gymorth yn yr ymchwiliad i gysylltu â’r heddlu drwy alw 101 a dyfynnu cyfeirnod DPP/5827/02/08/2019/02/C.
DIWEDD