01 Ebr 2014

Am oddeutu 08:02 fore heddiw, derbyniodd Heddlu Dyfed-Powys adroddiad am wrthdrawiad traffig y ffyrdd rhwng dau gerbyd ar yr A40 y tu allan i Aberdaugleddau, tuag at Scleddau. Mini Cooper glas a Volkswagen Golf llwyd oedd y cerbydau a oedd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad. Yn drist, dioddefodd gyrwraig y car Mini Cooper anafiadau angheuol. Mae gyrrwr y car Golf wedi dioddef anafiadau difrifol, ond ni chredir fod ei fywyd mewn perygl. Cludwyd ef i Ysbyty Treforys mewn hofrennydd. Mae’r ffordd ar gau ac mae arwyddion dargyfeirio yn eu lle. Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un a oedd yn teithio ar hyd y rhan hon o’r ffordd fore heddiw rhwng 7.30 a 8.10 o’r gloch, neu unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, i gysylltu â nhw ar 101.