24 Gor 2014

Mae swyddogion heddlu yn Llanelli’n ymchwilio i ddwy fyrgleriaeth a ddigwyddodd yn Llanelli ddydd Mercher 23 Gorffennaf 2014, ac maent yn apelio am dystion.

Ar Heol yr Hen Gastell, dygwyd teledu BUSH 39” o eiddo rhwng 3 a 5 o’r gloch y prynhawn, ac ar Glos Gathen, dygwyd bag llaw gydag arian ynddo o fflat rhwng 5 a 6 o’r gloch y noson honno. Yn y lleoliad  hwn, bu gwrthdaro rhwng dwy ddynes a dyn, a ddihangodd o’r lleoliad yn gyflym.

Disgrifir y dyn fel gŵr croenwyn o gorffolaeth fain/tenau yn ei 20au cynnar, tua 5’6” o ran taldra,  gyda gwallt golau. Roedd yn gwisgo trowsus tri chwarter, ac nid oedd yn gwisgo top.

Os welsoch chi unrhyw beth amheus, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â CID Llanelli drwy alw 101.