08 Mai 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ceisio enwi dyn y maent yn amau sydd wedi mynd i drafferth yn y môr, ger Traeth Mawr, Tŷ Ddewi, Sir Benfro.

Gwelwyd y dyn, sydd hyd yn hyn heb ei ddarganfod, yn y  dŵr yn ystod prynhawn Dydd Sadwrn, Mai 6 2017.

Mae’r Heddlu erbyn hyn yn awyddus dros ben i adnabod y dyn, creu darlun o’i weithgarwch yn arwain at Ddydd Sadwrn, a chysylltu â’i deulu.

Dyma’r disgrifiad a roddwyd o’r dyn:

Dyn gwyn, Europeaidd, yn ei 60au, tenau, gwyneb hir, gwallt byr (lliw heb ei nodi), a chanddo aeliau gwyn llachar, trawiadol. ‘R oedd e’n gwisgo sach deithio ddydd, lliw llwyd tywyll, trowsus glas tywyll/du a siwmper neu grys glas tywyll, llewys hir.

Nid yw ei acen yn awgrymu ei fod o’r D.U.

Daethpwyd o hyd i siaced frown, yn debyg i siaced awyren fomio, yn y môr, yn agos at y man lle gwelwyd y dyn y tro diwethaf. Mae’n bosib bod y siaced yn perthyn i’r dyn dan sylw.

Yn ystod prynhawn Dydd Sadwrn 5 Mai 2017, cynhaliodd tîm Gwylwyr y Glannau Ei Mawrhydi a thîm Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Badau achub yn chwiliad helaeth am y dyn. Daethpwyd â’r chwiliad i ben tua 11.00yb [Dydd Sul Mai, 7].

Mae’r Heddlu’n parhau gyda’u hymchwiliadau heddiw; annogir aunrhywun sydd â gwybodaeth a all fod yn help wrth adnabod yn dyn hwn, neu ddarganfod ei symudiadau diweddar, i gysylltu ar frys drwy alw 101.” Os ydych yn fyddar neu yn drwm eich clyw neu os oes gennych nam ar y lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908.