13 Chw 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ceisio darganfod perthnasau agosaf menyw 58 oed a fu farw mewn amgylchiadau trist o ganlyniad i wrthdrawiad traffig ffyrdd yn Sir Gaerfyrddin.

Credir i’r fenyw gael ei tharo gan gar wrth iddi gerdded ar hyd ffordd y B4302 rhwng Llandeilo a Thalyllychau tua 6yh ar Ionawr 29, 2018.

Hyd yn hyn, nid yw’r Heddlu wedi gallu rhoi gwybod i berthnasau agosaf y wraig gan nad ydynt wedi gallu dod o hyd i unrhyw un sydd â chysylltiad â hi.

Mae ymholiadau’n dangos bod y wraig wedi defnyddio enwau gwahanol gan gynnwys Pasqual Lorentz a Gwendy Elizabeth Tolley, ac mae’n ymddangos fod ganddi gysylltiadau gydag ardaloedd Birmingham a Llundain yn Lloegr.

Meddai’r Swyddog Ymchwilio, PC Sara John: “Rydym wedi cynnal ymholiadau helaeth mewn ymgais i ganfod unrhyw berthnasau i’r wraig a wnaeth farw mewn amgylchiadau trist iawn o ganlyniad i wrthdrawiad traffig ffyrdd.

“Rydyn ni’n gwybod ei bod yn defnyddio nifer o enwau gwahanol a bod ganddi gysylltiadau gydag ardaloedd Birmingham a Llundain, fodd bynnag rydym erbyn hyn wedi dihysbyddu pob ffynhonnell, ac apelio am wybodaeth drwy’r cyfryngau a’r cyfryngau cyhoeddus yw ein hymgais olaf i ddarganfod ei pherthnasau agosaf.

“Mae hwn wir yn sefyllfa drist, ac er mai newyddion annymunol sydd gennym i’w roi i unrhyw berthnasau agos, ein dyletswydd ni fel heddlu yw gwneud pob ymdrech i ganfod ei pherthnasau er mwyn rhoi gwybod iddynt am yr hyn sydd wedi digwydd.

“Roedd y wraig yn adnabyddus yn yr ardal leol, ond roedd yn byw ar ei phen ei hun ac nid oedd ganddi unrhyw berthnasau a oedd yn byw’n lleol.

“Rwy’n annog unrhyw un sy’n adnabod yr enwau hyn neu’r wraig yn y lluniau i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar frys, os gwelwch yn dda.”

Gofynnir i unrhyw un sy’n adnabod y wraig hon ac a all helpu’r heddlu i ddod o hyd i’w pherthnasau agosaf ffonio 101 a gofyn am Heddlu Dyfed-Powys, gan roi’r cyfeirnod DP-20180129-279. Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw neu os oes gennych nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif di-frys 07811 311 908.