06 Maw 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i ymchwilio i farwolaeth PATRICIA ANNE DURRANT, 65 oed, o ardal Llandysul. Daethpwyd o hyd i’w chorff mewn eiddo ar Stryd Fawr, Llandysul, fore ddydd Llun 3 Mawrth 2014.
Mae dyn 59 oed o ardal Llandysul wedi’i arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth. Mae’r dyn hwnnw dal yn nalfa’r heddlu. Rydym yn cyhoeddi llun o Patricia Anne Durrant heddiw, ac yn apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai cynorthwyo’r ymchwiliad i gysylltu â ni ar 101.
Rydym yn ddiolchgar i’r gymuned am eu cydweithrediad a’u hamynedd ers i’r ymchwiliad gychwyn, ac ail agorodd Stryd Fawr Llandysul yn llwyr neithiwr.
Bydd yr Uwch Grwner ar gyfer Ceredigion, Mr P L Brunton, yn agor cwest i farwolaeth Patricia Anne Durrant yn y Llys Sirol, Y Lanfa, Trefechan, Aberystwyth am 10.30 o’r gloch fore ddydd Gwener 7 Mawrth 2014. Agorir y cwest at ddibenion adnabod yn unig.