16 Rhag 2013

Mae’r heddlu’n parhau i apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad yn Crosshands ddydd Mercher 20 Tachwedd.

Dihangodd troseddwr â swm o arian am oddeutu 8.30y.b. o'r Travelodge sydd wedi'i leoli wrth ochr yr A48, ger cylchfan Crosshands.

“Mae ymholiadau’n parhau, ac unwaith eto, rydym yn apelio i’r cyhoedd am help,” meddai’r Ditectif Arolygydd Estelle Hopkin-Davies. “Os welodd unrhyw un unrhyw beth amheus, waeth pa mor fychan y mae’n ymddangos, neu os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, gofynnaf iddynt ddwedyd wrthym.”

Gellir cysylltu â swyddogion ar 101.